Ehkäisyneuvonta

Ehkäisyneuvonta

Ehkäisyneuvonta tarkoittaa keskustelua kätilön kanssa raskauden ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Ehkäisyneuvontaan voi varata ajan kun suunnittelee ehkäisyn aloitusta tai kokee jo käytössä olevan ehkäisyn ongelmalliseksi. Ehkäisyneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan erityistarpeet ja toiveet raskauden ehkäisyyn liittyen. Samalla kartoitetaan myös mahdolliset ehkäisyn valintaan vaikuttavat riskitekijät.

Halutessaan pariskunta voi tulla neuvontaan yhdessä. Näin mahdollistuu kummankin osallistuminen ehkäisyn valintaan.

Raskauden  ehkäisyyn soveltuvia ja luotettavia vaihtoehtoja on useita. Luotettavista vaihtoehdoista löytyy muutama ei hormonaalinen ehkäisy vaihtoehto, ja runsaasti hormonaalisia ehkäisy vaihtoehtoja. Ehkäisyneuvonta vastaanotolla kartoitetaan itselle parhaiten sopivia ja turvallisia vaihtoehtoja.

Keskustelu ehkäisyneuvonnassa on aina luottamuksellista.

Ehkäisyn aloitus ei vaadi gynekologista tutkimusta eikä käyntiä gynekologilla. Ehkäisyn aloitus tai vaihto voi tapahtua asiantuntevan kätilön vastaanotolla. Kätilömme ovat saaneet hyvän koulutuksen ehkäisyn erityistilanteisiin  liittyen.

VL-MEDI Oy Ehkäisy- ja seksuaaliterveysklinikka